ITS-Elektrik, s.r.o., Liptovská 1173/2, 90301 Senec
Pon - Pia 7:00 - 17:00
ITS-Elektrik, s.r.o., Liptovská 1173/2, 90301 Senec
Pon - Pia 7:00 - 17:00
Dlhoročné skúsenosti overené praxou
Znalecká činnosť

Znalec je osobou, ktorá disponuje dlhoročnou praxou, množstvom vedomostí z odboru, v ktorom svoju činnosť vykonáva a v neposlednom rade špeciálnym technologickým vybavením, pomocou ktorého vykonáva svoju činnosť. Názor znalca musí byť v každom prípade nestranný a objektívny.

Kedy potrebujete služby znalca?

 • ohodnotenie zariadení z rôznych dôvodov (kúpa, predaj, financovanie, rozvodové konanie)
 • zistenie príčiny poruchy, prípadne inej škody
 • riešenie sporov medzi spotrebiteľom a predávajúcim (neuznaná reklamácia, podvodný predaj)
 • súdne spory s nutnosťou znaleckého dokazovania (pracovné úrazy, ublíženie na zdraví)
 • vyšetrovanie trestných činov
 • iné požiadavky, kde zákazník potrebuje dôveryhodné zodpovedanie svojich otázok

Znalcom v našej spoločnosti je Ing. Vladimír Maczeák, zapísaný v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti, pod číslom 915780.

Znalec je zapísaný v nasledujúcich odboroch a odvetviach:
odbor 10 00 00 – Elektrotechnika
odvetvie 10 02 00 Elektronika
odvetvie 10 04 00 Riadiaca technika, výpočtová technika (hardvér)
odvetvie 10 07 00 Odhad hodnoty elektrotechnických zariadení a elektroniky
odbor 01 00 00 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
odvetvie 01 03 00 Elektrotechnika

V prípade potreby vypracovania znaleckého posudku alebo odborného vyjadrenia, kontaktujte znalca: 0903 398 297, maczeak@elektrocentrum.sk. Viac info >>>

 • ITS-Elektrik, s.r.o. , Liptovská 1173/2, 90301 Senec
 • Po-Pia 7:00 - 17:00
  Poruchová služba 24/7
 • 0948 773 632
Kontaktujte nás