ITS-Elektrik, s.r.o., Liptovská 1173/2, 90301 Senec
Pon - Pia 7:00 - 17:00
ITS-Elektrik, s.r.o., Liptovská 1173/2, 90301 Senec
Pon - Pia 7:00 - 17:00
Poruchová služba
Lokalizácia, analýza, odstraňovanie porúch elektrických inštalácií

Porucha elektrickej inštalácie je akýkoľvek neštandardný stav, ktorý je trvalý, náhodný, alebo opakujúci sa v pravidelných intervaloch. V každom prípade je nevyhnutné príčinu poruchy lokalizovať a bezpečne odstrániť, aby sa zabránilo vzniku materiálnych škôd, prípadne ohrozeniu života a zdravia.

Porucha elektrickej inštalácie sa najčastejšie prejavuje niektorým z týchto (alebo kombináciou) stavov:

 • spotrebič (zariadenie) nepracuje vôbec
 • neštandardné správanie sa spotrebičov (náhodné zvuky, vrčanie, bzučanie, iskrenie, …)
 • blikanie osvetlenia
 • citeľný zápach spálenej elektroniky v okolí spotrebičov
 • pocit „mravčenia“ pri dotyku časti tela so spotrebičom (zvýšené dotykové napätie)
 • objekt po zásahu bleskom

Prvá pomoc, kým prídeme:

 • vypnúť (odpojiť) spotrebiče
 • vypnúť hlavný vypínač v rozvádzači
 • nepokúšať sa odstrániť poruchu svojpomocne
Vždy kontaktujte profesionálnych elektrotechnikov

Na analýzu poruchy väčšinou nestačí „obyčajná skúšačka“, preto je v našej štandardnej výbave sada rôznych špeciálnych meracích a diagnostických prístrojov, ktoré sú pravidelne kalibrované a samozrejme bezpečnostné náradie, s ktorým je možné pracovať aj pod napätím. Na tieto úkony sme vyškolení.

Prevŕtaný alebo preseknutý kábel? Dokonca v zemi? Žiaden problém … poruchu odstránime a výsledný spoj je funkčne aj bezpečnostne zhodný s pôvodným káblom. Používame špeciálne nástroje na spájanie káblov – žiadne nebezpečné spoje stočením, svorkovaním, alebo rôznymi inými spôsobmi, ktoré síce v prvom momente vyzerajú ako dobré riešenie, no v skutočnosti sú časovanou bombou pre budúcu rozsiahlejšiu poruchu.

Pri poruche elektrickej inštalácie potrebujete presné a profesionálne riešenie, ktoré zaručí, že problém bude bezpečne odstránený. Dôverujte skúsenostiam a obráťte sa na nás!
0948 773 632
 • ITS-Elektrik, s.r.o. , Liptovská 1173/2, 90301 Senec
 • Po-Pia 7:00 - 17:00
  Poruchová služba 24/7
 • 0948 773 632
Kontaktujte nás